ליצירת קשר השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  עתירות מנהליות

  עתירות מנהליות – יעל תותחני – משרד עורכי דין

  חיי היום יום שלנו מוסדרים באמצעות שורה של רשויות וגופים מטעם המדינה, ואלו אחראים למתן שירות בנושאים מקומיים וקהילתיים, מועצות דתיות, חינוך, איכות סביבה, רישוי עסקים, דיור ציבורי, חופש המידע, מנהל אוכלוסין ועוד. רשויות וגופים אלו הוקמו על פי חוקי המדינה, נמצאים בבעלותה וממומנים מכספי הציבור. באם נתקלתם בהחלטה כלשהי של רשות מנהלית, שברצונכם לגרום לביטולה או להביא לשינוי שלה – ניתן לפנות לבית המשפט באמצעות עתירה מנהלית. בשורות שלפניכם, נעשה סדר בהליך המשפטי הקרוי "עתירה מנהלית", ונבהיר מה משמעותו, מהן העילות ומי יכול לפנות ולהגיש עתירה מנהלית.

  חוקיות המנהל – העקרון שבבסיס המשפט המנהלי

  בבסיס המשפט המנהלי עומד עקרון חוקיות המנהל, לפיו רשויות המדינה יכולות לפעול רק מתוקף חוק או מכוחה של הסמכה מפורשת בחוק. ניתן לסכם את העקרון הזה בפשטות תוך אבחנה בין האזרח הפשוט לבין הרשות – לאזרח המדינה מותר הכל, למעט מה שאוסר עליו החוק באופן מפורש. לרשות ממשלתית ומנהלית אסור הכל, למעט מה שהחוק מתיר לה באופן מפורש. המשפט המנהלי עוסק בפלח המשפטי של יחסי האזרח והפרט עם רשויות המדינה והמנהל. בתי המשפט הדנים בעתירות מנהליות הם בתי משפט מחוזיים שהוסמכו לשם כך במיוחד.

  מהן העילות האפשריות לשם הגשת עתירה מנהלית?

  המטרה של הגשת עתירה מנהלית היא להביע השגות על החלטה של רשות מנהלית, ולהביא בדרך זו לשינוי ההחלטה או לביטול שלה. להשגה או לערעור על החלטה שכזו עשויות להיות עילות משפטיות שונות, ובהן:

  • היעדר סמכות לקבל החלטה בנושא כלשהו.
  • אופן הפעלת הסמכות בידי הגוף המנהלי או הרשות.
  • בחינת החוקיות של נהלים והנחיות בתוככי הרשויות המנהליות, ובדיקה של התאמת הנהלים למוסכמות ולנורמות של המשפט המנהלי.
  • בחינה של העובדות ששמשו (או שצריכות היו לשמש) את הרשות המנהלית לשם קבלת ההחלטה.
  • שיבוש של סדרים ושל ההליך המנהלי שהביא להחלטה.
  • הסבירות והמידתיות של ההחלטה.
  • בחינת תקינותו והוגנותו של הליך מכרז.
  • בדיקה האם קיימה הרשות את חובת ההיוועצות שלה (במקרים מסוימים) בגורמים מסוימים נוספים לשם קבלת החלטה מקצועית ושקולה.
  • מידת ההיענות והחשיפה למנגנוני ביקורת על הליכי קבלת ההחלטות ועל ההנחיות והנהלים של הרשות.
  • בחינה – האם קוימה חובת השימוע והאם כובדה זכות הטיעון.

  המצויינים לעיל הינם חלק מן העילות להגשת עתירה מנהלית. הנה כמה דוגמאות לנושאים שבגינם ניתן להגיש עתירה מנהלית:

  • הרשות המנהלית מפרה או אינה עומדת בהבטחה כלשהי כלפי האזרחים.
  • העיריה גובה ארנונה גבוהה או בלתי מוצדקת.
  • הרשות המקומית הוציאה צו הריסה למבנה בגין בניה בלתי חוקית.
  • ועדה או משרד ממשלתי בתחום העירוני, בתחום התרבות או הדת (למשל) קבעה החלטה שמשפיע על האזרח ישירות ופוגעת בו.

  מי יכול להגיש עתירה מנהלית?

  מאחר ועתירות מנהליות נוגעות להסדרת היחסים שבין האזרח למדינה, יכול כל אזרח מדינת ישראל להגיש עתירה מנהלית. ניתן להגיש עתירות מנהליות כנגד גופים וגורמים השייכים למנהל הציבורי, ובהם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים. את הגשת העתירה המנהלית רצוי לעשות לאחר היוועצות בעו"ד לעתירות מנהליות ולמשפט מנהלי, שיוכל להעריך את סיכויי ההצלחה של העתירה ולייעץ בנוגע להליך הצפוי, מתוך הידע והנסיון שצבר.

  משרד עו"ד יעל תותחני מצוי ומתמחה בתחום המשפט המנהלי ובהגשת עתירות מנהליות. במקרה בו אתם חשים כי רשויות המדינה נהגו בכם בשרירותיות, קבלו החלטה שעליה יש לכם השגות או מנעו מכם את זכות הטיעון – פנו אלינו לייעוץ, ונשמח לבחון את הדברים וללוות אתכם בהליך של הגשת עתירה מנהלית והתדיינות משפטית מנהלית.

  מרגישים שזכויותיכם נפגעו ורוצים לתבוע?

  התקשרו עוד היום!

  054-7946858

  עורך דין ליטיגציה אזרחית ומשפט מנהלי יעל תותחני

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
   קידום עורכי דין קידום עורכי דין